|

سرب اینفو|sorbinfo
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

مناقصة

aryana

إدخال الشركات الأجنبية

aryana

تقرير

aryana

آلية

aryana

تغییرات قیمت فلزات

نام فلز پایهقیمت نقدی (دلار به تن)تغییر قیمت روزانه به دلاردرصد تغییرقیمت آتی سه ماهه (دلار به تن)تغییر قیمت روزانه به دلاردرصد تغییر
مس ۷,۳۲۶ ۴۰۸.۵ ۵.۵۸ ۷,۳۱۰ ۳۹۱ ۵.۳۵
آلومينيوم ۱,۷۴۶ (۸.۵) (۰.۴۹) ۱,۷۹۱ (۳) (۰.۱۷)
روي ۱,۹۹۲ ۱۵۹.۵ ۸.۰۱ ۱,۹۹۰ ۱۲۴.۵ ۶.۲۵
سرب ۱۴,۰۶۰ ۱۲۰۰۱ ۸۵.۳۶ ۱۴,۱۴۰ ۱۲۰۶۹ ۸۵.۳۵
نيکل ۱۴,۰۶۰ ۲۲۵ ۱.۶ ۱۴,۱۴۰ ۲۵۰ ۱.۷۷
قلع ۲۲,۸۵۰ ۳۰۹۵ ۱۳.۵۴ ۲۲,۸۵۰ ۳۰۰۰ ۱۳.۱۳

اِقرأ المزيد: قیمت فلزات

معلومات البنك

aryana